Panelbyte på magasin bägge sidor, Bjugsta, Kungsåra

Efter
Efter
Under
Före